Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
家事 家仆 家俱 家具 家常 家庭 家政 家燕 家蚕 家谱 家长 家鸽
2. 家事
[jia1 shi4] (產ㄆ) خانه داري;دكال كار;دكور كار;کورنی ژوند
3. 家仆
[jia1 pu2] (產共) منونكى مزدور;يو مامور چې داّمر امرونه دزړه له كومي اجرا كوي
4. 家俱
[jia1 ju4] (產) موبل;(ميز;اثاث;چوكۍ المارۍ;دكورسامان او لوازم;زوله;سامان;فرنيچر;قالينه او داسى نور);کالي;مبل;کاڼي کودي;ولګو;زينت;زين;سازوباز;زېور;ټاک ټوک;بساط;جهاز
5. 家具
[jia1 ju4] (產ㄣ) ولګو
6. 家常服
[jia1 chang2 fu2] (產盽狝) ( چې ښځې يې په كور كې اغوندى );انګرى;اوږد كميس
7. 家庭作业
[jia1 ting2 zuo4 ye4] (產畑穨) تکليف;دكور كار;دنده;زمنه;شلت;غاړه;فرض;كورنى وظيفه;کار
8. 家庭教师
[jia1 ting2 jiao4 shi1] (產畑毙畍) استادى كول;استاذ;باولل;پالل;پالندوى;پوهول;تداخل;تدريسول;تربيه ورکول;ترڅارنې لاندې نيول;درس ورکول;روزل;روزونكى;سرپرست;سرښوونکی;ښوول;ښوونکی;ښوونی;كورنى ښوونكى;لاس More…
9. 家庭的
[jia1 ting2 de5] (產畑) (اهلى يا تابع);ابل;اردلى;اهلي;باړي;بالکه چي;بالکی;پېش خدمت;جوتي;چاکر;چپراسي;چوپړی;چوکر;چوکړ;څړى;خادمه;خانه سامان;خدمتګار;خيال يې More…
10. 家政
[jia1 zheng4] (產現) کورمانه;دكورساتونكى;كورساتنه;کوروالی;کورنی;سمبالي
11. 家燕
[jia1 yan4] (產縋) کوچۍ;ښڅياکه;هپه;(جذبول);ابابيله;اپول;اپېلل;اپيلل;اخېړل;آخېړل;په اّسانه منل;پينل;پيننه;توتكۍ;توتکۍ;تيرول;تيرونه;ټنډل;خڅۍ;خڅيا More…
12. 家蚕
[jia1 can2] (產批) پيله
13. 家谱学
[jia1 pu3 xue2] (產眯厩) جېنيالوجي;شجره;نسب;نسب نامه;نسبنامه نسب نامه;کرسي نامه;انساب
14. 家长的
[jia1 zhang3 de5] (產) دكاله پلار توب;دكام مشر توب
15. 家鸽
[jia1 ge1] (產翭) کوتر;ارغه;بيړا;ساده;كوتره;کوتره;کونتر;کمتر