Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富有 富有弹 富有意 富有成 富有经
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 富有
[fu4 you3] (碔Τ) اباد;اټمبار;اعظمى حد;اكثر حد;انبول;اندوکندو;باردار;برجاو;بردم;بشپړ;پريړول;پنډ;پنډول;په بشپړه تو ګه;په غوښو More…
[fu4 you3 tan2 xing4 de5] (碔Τ紆┦) (ارتجاعى);دتوپ دګاډۍ له بدن څخه جداكيدلاى شى;زمانه ساز;كږيدونكى;نرم
3. 富有意义的
[fu4 you3 yi4 yi4 de5] (碔Τ種竡) افادوي;اور ژبی;جرار;خبرلوڅی;خوږ ژبی;خوش بيان;خوله ور;ژبور;شيوا;له معناډك;معنی داره;مغزن;مفيد;معنی خېز
4. 富有成效的
[fu4 you3 cheng2 xiao4 de5] (碔ΤΘ) اباد;باثمره;باردار;برکتي;حاصلخېز;زرخېز;ښاليځ;ګټور;مثمر;مفيد;نتيجه لرونكى;حاصل خېز;غله بود;لب څټ;حاصلي;زېږندى;ثمردار;نتيجه بخش;باري;شاداب;توليدي
5. 富有经验的
[fu4 you3 jing1 yan4 de5] (碔Τ竒喷) ازمييښتى;باتجربه;پوخ;تجربه کار;تجربوې;تر تړک وتلی;تل;حاذق;ګونده;مجرب;کارآزموده;ازموده کار;کارديده;قادروي;کاردان;آګاه;ليدلي;جهان ديده;جوهردار