Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富饶
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 富饶
[fu4 rao2] (碔那) مړه خوی;اباد;ابره ور;ارت;اميده;باثروته;باردار;بای;بډا;بډاى;بډای;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پولدار;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;ثروتمن;ثروتمند;چټ;حاصلخېز;خان;دشتو More…