Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
将会 将来 将死 将要
将来
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 将来
[jiang1 lai2] (盢ㄓ) اخرت;استقبال;اوستر مهال;آينده;اّينده;بنېره;راتلونكى وخت;راتلونکى;راتلونکی;راتلونی;ګانده;کانده;کېدل;کېدنه;مستقبل;آئنده;پاڅېدل