Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
少于 少年 少数 少起
少起来
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shao3 qi3 lai2] (ぶ癬ㄓ) اېشېدنه;پر ځای کول;تنزل کول;تنزيلول;ټيټول;ښکته کېدل;کمزوري کول;کمول;لږول;تقليل;لنډول;کوچنوټی