Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
尖刻 尖塔 尖声 尖端 尖细 尖顶
尖刻 尖刻的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jian1 ke4 de5] (ㄨ) (نور);تر يخ;تيره;دنور دوړانګو انكسار انعكاس دمنحنى سطح څخه;ستغ;سوځوونكى;شديد;غوڅوونكى;يو ډول ما ده چه دجسم پوستكى خوساكوى او غو څوى يې;نېشدار;تندزبان;تند;تېز