Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
就义 就地 就寝 就是 就绪
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(碞 ... τē) ځكه;له دې جهته;له دې كبله;نظر دى ته;نو;کتنه;عقيده مند
2. 就义
[jiu4 yi4] (碞竡) شهيدېدل
3. 就地
[jiu4 di4] (碞) ځای پر ځاي;ځایګي;پځای;سم دلاسه
4. 就寝时间
[jiu4 qin3 shi2 jian1] (碞轨丁) دخوب وت;دويرېد وخت
5. 就是
[jiu4 shi4] (碞琌) احياناً;اقلأ;اګر;حراج;كه;كه چيرې;کم له کمه;که;که چيرې;لږ تر لږ;لږ تر لږه;کچېرې;نو;هرکله
6. 就是说
[jiu4 shi4 shuo1] (碞琌弧) مطلب دا;يعنې;يعني
7. 就是说
[jiu4 shi4 shuo1] (碞琌弧) نور
8. 就绪
[jiu4 xu4] (碞狐) ترتيب وار;مرتباً;منظماً;په ځاى;له مقرراتوسره سمه;مرتب;منطقي;منظم