Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
尿
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 尿
[sui1] (Э) (رڼې);ادرار;بولې;بولي;پېشاب;متيازې;متيازي;ميچيازې;پېشي
2. 尿
[sui1] (Э) بولې کول;بيژل;رګ وهل;متيازې كول;متيازې کول;مېژل;ميتل;ميتيازې کول;ميژل;بولي;متيازي;پېشي