Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
局外 局部 局限
局外的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ju1 wai4 de5] (Ы) توڼه;باندېنی;بهرنى;بهرنى شكل;خارجه;خارجى;خارجي;دباندينى;ظاهرى بڼه;غير;ور چينى;بېروني;حليه;څېره;بهرنی;قواره;ظاهري;بشره;سنټه;پرېکړه;دباندينی;کړه وړه