Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
居住 居留 居间
居住 居住于
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 居住
[ju1 zhu4] (﹡) پيشه;خپلونه;دنده;لاس ته راوستنه;مسلك;نيونه;اشغال
[ju1 zhu4 yu2] (﹡) استوګن کېدل;استوګنه کول;اوسېدل;پرېمل;سکونت;کښېنستل;استوګنېدل;دېره كېدل;مېشتېدل