Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
居住 居留 居间
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 居住
[ju1 zhu4] (﹡) پيشه;خپلونه;دنده;لاس ته راوستنه;مسلك;نيونه;اشغال
[ju1 zhu4 yu2] (﹡) استوګن کېدل;استوګنه کول;اوسېدل;پرېمل;سکونت;کښېنستل;استوګنېدل;دېره كېدل;مېشتېدل
3. 居留
[ju1 liu2] (﹡痙) استوګنه کول;استوګنه لرل;استېدل;اوسېدل;اوسيدل;پرېمستل;پرېمل;ټکاوېدل;دېره کېدل;ژوند کول;ميشتېدل;يرېمل;استوګن;هستېدل;ټکانه;استوګنېدل;مېشتېدل
4. 居间的
[ju1 jian1 de5] (﹡丁) جوړه كول;روغه كول;ګواښل;منځكړ توب كول