Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
展期 展览
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhan3] (甶) تالار;دالان;سالون;ښکارونګ;ښکارونه;ښودنه;صالون;نمايش;نمايشګاه;نندار تون;نندارتون;معرض
2. 展期
[zhan3 qi1] (甶戳) متجاوز;تېری;تجاوزي;اضافه;تجاوز;بروالى;تفوق;مخكې والى
3. 展览品
[zhan3 lan3 pin3] (甶凝珇) (حق);(طب);(لكه خوشالى);اوڅارول;پلنول;تداوى;جلوس ايستل;څرګندول;دعوا صحيح كول;راوړل;رډول;ښکاره کول;ښکارونګ;ښکارونه;ښودل;شوارول;ظاهرول;غوړول;ګوته;(ور په);کول;کارته;لاريون More…