Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
屠刀 屠户 屠杀
2. 屠户
[tu2 hu4] (監め) کوناری;ادم کش;آدمکش;پړده;پېچاوول;چوړول;حلا لول;خونخوار;خونړى;خونكار;خونکار;خوني;ډبرول;ذبح کول;سټول;سورلاسی;قاتل;قصاب;کوتل;ونډيمار;کناری;تڼول;حلالول
3. 屠杀
[tu2 sha1] (監炳) (اصط);اسماني بلا;انډوخر;انعکاس ورکول;اوجاړ والی;برګ اتڼ;برېښونه;بلابتر;بوبلا;بې اوډني;بې ترتيبي;پخلی;تور;توره بلا;جکړ;خړ;دحلالو لو ځاى دقتل عام More…