Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
山地 山崖 山羊 山胡 山脚 山谷 山雀 山顶
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shan1 di4 ren2] () غروال;غرختونكى;غرشين;غرګرځی;غرګرزی;غرمېشتی;غرنى;غره ګرزېدونکی;غره وال;غريچی;کوه نورد;روهلى;غرزى
2. 山崖
[shan1 ya2] (盫) څکه;دغره ښوينده لاښ;کړنګ;کمر;ګړنګ;لاښ;تامبېړ;تړه;ګټه;ګټ;سنګر
3. 山羊
[shan1 yang2] (ο) ارغڅه;اوزګوړى;اوزه;بزه;بکری;تچې;چېشنکی;چېلۍ;شهوانى سړى;ګورۍ;نر کټا;وز;وزګړى;وزګړی;وزګوړى;وزه;اوز;نرکښ;مينده;بز
4. 山胡桃木
[shan1 hu2 tao2 mu4] (璊れ) ددې ونى لرګى چه ډير كلك او ښه دى;يو ډول ونه چه په شمالىامريكا كى ډيره پيداكيږى
5. 山胡桃果
[shan1 hu2 tao2 guo3] (璊狦) پالي;ځمكنى بادام
6. 山脚
[shan1 jiao3] (竲) شاګۍ;غر
7. 山谷
[shan1 gu3] (é) (دبام);ترۍ;تنګنا;تنګى;دره;دورينه;ډنډ;منځغری;ناو;ناوه;وادى;منځه;دامان
8. 山雀
[shan1 que4] (扯) بجۍ;جيجی;يوډول كوچنۍ مرغۍ
9. 山顶
[shan1 ding3] (郴) دغونډۍ سر