Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
岩石
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yan2] (派) څکه;دغره ښوينده لاښ;کړنګ;کمر;ګړنګ;لاښ;تامبېړ;تړه;ګټه;ګټ;سنګر
2. 岩石
[yan2 shi2] (━ホ) (لكه يوى خوابلى خواته);ارتاوول;ارتېيل;الماس;پارس;پرښه;پشونډک;تړ;تيږه;ټال خوړل;ټکوهل;جړکول;جوټه ورکول;جېټکه ور کول;حجر;څنډل;څنډوهل;ختاکول;خوځول;خورول;خوزيدل;دمبول;دېکه More…