Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
崇拜 崇高
崇高 崇高的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 崇高
[chong2 gao1] (盧蔼) دبرم څښتن;دروند;ډاروونکی;رفيع;شريف;لوړ اوچت
[chong2 gao1 de5] (盧蔼) توغونه;رفيع;عالي;معظم;بلند;مجذوب