Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
崇拜 崇高
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chong2 bai4 yi2 shi4] (盧祸Α) پرستش;بت ګرځول;بندګي;پوجا;تقوا;تکريم;حرمت کول;خلوص;درناوى;درناوى كول;دينداري;ستايل;سجده;عبادت;لمانځل كېدل;لمانځنه;لمنځ;لمنځنه;لمونځ;معبود ګرځېدل;معبود More…
[chong2 bai4 zhe1] (盧) عابد;لمانځونكى;لمونځ كوونكى
3. 崇高
[chong2 gao1] (盧蔼) دبرم څښتن;دروند;ډاروونکی;رفيع;شريف;لوړ اوچت
4. 崇高的
[chong2 gao1 de5] (盧蔼) توغونه;رفيع;عالي;معظم;بلند;مجذوب