Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
崎岖
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qi2] (盩) تپه زار;اوګۍ;غرڅن;غرشين;غرمېشتی;غرنۍ;غرنى;غرنی;غره وال;غريچی;غره لرونکی;کوه بند;کوهستانی;جبلي;کوهي;لوړ
2. 崎岖
[qi2 qu1] (盩跪) ځيږ;زموخت;زيږ;زیږ;ستغ;سخت;شډل;طوفاني;غښتلى;قوي;كروړ;كلك;کرغشی;کړپنده;کنډوکپر;لوړژور;ناهوار