Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
崩溃 崩落
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 崩溃
[beng1 kui4] (盰检) سقوط;ماته;نا كامى;سخته ماته;شرموونكې ماته;ناڅاپي سقوط
2. 崩落
[beng1 luo4] (盰辅) يمال;راشى;( برفګوچ );( دليكونو سوكانواو نورو );( دواورې );ايمال;باران;برف کوچ;رېږ;رېز;ريز;مځكې يا دكمره يوه برخه چې دغره له ډډې وښوييږي;ناوه