Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
巢框 巢脾
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 巢框
[chao2 kuang4] (盻) چارچوب;(دبد);اباد;اډانه;اډاوڼه;استخراجول;اوتګی;اېښودل;ايښول;باډۍ;بدن;بست;بې مغزه;پږه;په پښوکول;په جوكاړ;په سر More…
2. 巢脾
[chao2 pi2] (盻凳) شګر ګنى;هغه ساختمان چې مچى يې دشاتو دذخيره كولو دپاره جوړوي;څپياکه;کند