Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
差分 差别 差动 差示
差别
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 差别
[cha1 bie2] (畉) اختلاف;اوښتنه;بلوده;بېلنه;بېلی;پرخ;تبعيض;تفاوت;تو پير;توپير;چپتوب;چپتيا;چپوالی;خوله په خوله;ضدوالی;فرق;ګونديماري;کغاچتوب;کوږوالی;لاره بدلونه;مخالفت;مشاجره;نابرابري;بل More…