Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jin1] () مخ وچونی;توليا;توليه;اټوال;بکس;ټوال;ټول;ځان وچونى;څپوڼی;دست پاک;دسمال;رومال;روميال;رويمال;قديفه;لاس پاک;لاس څپوڼی;لاس وچوونی;لوښ وچونى;مخ و چونی;وچوونی;جوباټه;لاس وچ;جيباته