Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
布丁 布匹 布告 布局 布幕 布景 布满 布点 布线 布谷
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 布丁
[bu4 ding1] (ガ) پډنګ;اتوب;الوا;پودين;پوډين;پوډينګ;حلوا;يو ډول فرني;ماقوت
2. 布匹
[bu4 pi3] (ガで) پارچه باب;ماهوت;(په تېره دعيسوى ملايانو );(وړبن;);اځۍ;اڅۍ;اغوستل;اودي;بروټی;بزازي;پارچه;پښتۍ;پشتي;تارى;تکه;ټوټه;ټوګ;ټوكر;ټوکر;جنډه;چمړه;څپوټى;څکولی;د More…
3. 布告栏
[bu4 gao4 lan3] (ガ逆) تګۍ
4. 布局
[bu4 ju2] (Ы) ;چمتو والی
5. 布幕
[bu4 mu4] (ガ辊) املېيل;برياله;بلۍ;پټول;پرده;پريده نيول;په پرده كول;پوښل;تامينول;جاري ساتل;جالۍ;چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;حايل;حفاظت;خوندى كول;دپردې پرمخ ښوول;ددړو ديوال;دلرګى پرده;ساتنه;سيوری More…
6. 布景
[bu4 jing3] (ガ春) په ننداره كى د نقاشى پرده;ډکور;ډيکور;سينرى صحنه;منظره;دکوراسيون;منظر
7. 布满
[bu4 man3] (ガ骸) اخلالول;اوره;اوريځ;بدنامول;بدنامېدل;په اور پځوپټول پټول او تورول;په وريځو مڼدل او توريدل;ترړي;دوړى;ډله;مرغسانه;هر هغه شى چه توره اووېر وونكې بڼه او منظره More…
8. 布点
[bu4 dian3] (ガ翴) اشاعت;انتشار;اوارونه;اوارېدنه;تقسيم;تقسيمات;تقسيمونه;تقسيمېده;توزيع;خپرونګ;خورونه;خورېدنه;غوړونګ;غوړونه;وېش;وېشنه;خپرونه;تصنيف
9. 布线
[bu4 xian4] (ガ絬) (خصوصاً);ټنډورونه;دبريښنا دمزيو;دكور دبريښنا دمزيو غزونه;لين دواني;وايرنګ
10. 布谷鸟
[bu4 gu3 niao3] (ガ絓尘) اروپايى جنس يې خپلى هګۍ دنورو مر غانو په څالو كى اچول چه ورته ويې شار بى;كوكو كو تره