Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
师团 师长
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 师团
[shi1 tuan2] (畍刮) (لښ);اختلاف;انشقاق;انفکاک;انقسام;اولسوالي;برخه;بې اتفافي;بېلښت;بېلنه;بېلونه;بېلېدنه;بېلی;پراک;پېلنه;تبعيض;تجزيه;تفرقه;تقسيم;تقسيمېده;توپير کونه;جدا More…
2. 师长
[shi1 zhang3] (畍) پوهنيار;ښوونکې;استاد;استاذ;پروفيسر;پوهاند;خواجه;روزونکی;ښودونکی;ښوونكى;ښوونکی;ښوونی;ښيونی;لولوونکی;ماسټر;مدرس;معلم;ياره;مرشد;امام;درسي