Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
希伯
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi1] () غواړنه;آرزولرل;اسره;امته;امه;امېد;اميد;اميدواري;اومېن;اومېنواري;پامته;تمه لرل;توقع;خواهش کول;رجا;سبڼه;غوښتل;منظور;نمت;هيله;هيله لرل;امېدواري;توکل;اتکا;آرزو;انتظار;اعتماد;طمع
[xi1 bo2 lai2 shu1] (ㄓ) ( د پخوانيو عبرانيو عبر انيانو ژبه );بني اسرائيل;جهود;عبرانې;عبراني;عبرى;عبري;کليمي;يهودى سامې ژبې