Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领
带累
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 带累
[dai4 lei4] (盿蹯) اخته کول;استعمالول;استفاده کول;ايجابول;برخه اخستل;پازه کول;پكښى شاملول;پکارول;په کارول;تخصيصول;ځانګړول;حصه اخستل;ښکېل کول;ښکېلول;سهم اخستل;ګډېدل;ګرفتارول;كښى ايستل More…