Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭
干梅子
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gan4 mei2 zi5] (稦宾) ( دڅانګو;ارغنج;اصلاح كول;اّلو بخارا;الوبخارا;الوچه;آلوچه;پريكول;تراشل;چنډل;سر کول;سکستل;سکښتل;سينګارول;غرغښتی;قلمول;کلم کول;کلمول;کونډی کول;منډوكو );وچ اّلو;شاخه بري;پوجي More…