Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭
干燥 干燥剂
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 干燥
[gan4 zao4] (稦狸) اغما;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;په بړاس بدلېدنه;تبخير;تروتازګي;ننوب;بړاس;وږمه;وږم
[gan1 zao4 ji4] (爱狸警) وچوونك;يو ډول ماده چه په غوړين رنګ يې دژرو چېد ودپاره ګډوې