Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gan1] () ډال;ډال سپر;ژغورل;ساتل;سپر;سپركېدل;سلټ
2. 干咳
[gan1 ke2] (爱珁) خړسهار
3. 干坏事
[gan4 huai4 shi4] (稦胊ㄆ) ( چلند );بد اخلاق;بدچلاو;بدسلوك;بده رويه;بې ناموسي;ناوړه عمل;بدچلند;بدچلندكول;بده اداره كول;سرغړونه;ناوړه اداره;ناوړه اداره كول;ناوړه چلند كول
4. 干扰
[gan1rao3] (耑) ( تداخل );سره جنګېدل;سره لګېدل;ګوتې پکې وهل;لاس وهل;لګېدل;(سره);مداخله كول;يو په بل كې ننوتل;دخل;بلوسېدل;ګوتې وهل;لاسوهنه كول
5. 干旱
[gan1 han4] (爱) تنده;تنګى وچ والى;دوکال;ډکال;ډوکال;روړه;سوكړه;سوکړه;ګوټ;لږوبه;وچكالى;وچکالي;خشکي;ساړ
6. 干梅子
[gan4 mei2 zi5] (稦宾) ( دڅانګو;ارغنج;اصلاح كول;اّلو بخارا;الوبخارا;الوچه;آلوچه;پريكول;تراشل;چنډل;سر کول;سکستل;سکښتل;سينګارول;غرغښتی;قلمول;کلم کول;کلمول;کونډی کول;منډوكو );وچ اّلو;شاخه More…
7. 干涉
[gan1 she4] (疉) لاس منډون;اخلال;آړ;اړت;بنداړ;پښه وندی;پلواښی;تعبيه;تنقيد کوونکی;حايل;خنډ;دخل;ستناو;ستونځه;غرض;ګاښ;کېلک;لاس وهنه;مانع;مانعه;مداخله;انګشت زني;دخالت;خلل;نښته;لاسوهنه More…
8. 干燥
[gan4 zao4] (稦狸) اغما;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;په بړاس بدلېدنه;تبخير;تروتازګي;ننوب;بړاس;وږمه;وږم
9. 干燥剂
[gan1 zao4 ji4] (爱狸警) وچوونك;يو ډول ماده چه په غوړين رنګ يې دژرو چېد ودپاره ګډوې
10. 干的
[gan1 de5] (簃) د dry ماضي او دريم حالت;ساړ;وچ
11. 干粮袋
[gan1 liang2 dai4] (爱鲁砋) څوري;طبراق;مشکي باجه;چمته
12. 干草
[gan1 cao3] (爱) بنېر;بېده;بيده;پروړ;پروړه;پوړ;پولۍ;پېړ;شنه;لموړه;ليدی;وچ واښه;پشکالي
13. 干草垛
[gan1 cao3 duo4] (蜽) (دهر مرغه);اوښوكوټه;بانګي;بانګيټی;چرګ;داو بو دنل شيردان;دټوپك كلنګ;دلۍ;ګډری;كلنګ وهل;لار ښوونكى;نر;يوه كوټه واښه;کجک;چښکوری;کلنګ
14. 干草堆
[gan4 cao3 dui1] (稦帮) اوزکی;بروټه;بوساړه;تیږه;(د ژرندې);ټوپى;ځاګۍ;خره;د ژرندې پل;دلى;رګ;غوزی;ګرګره;كوټه;دلۍ;ټوپ;کوده
15. 干部
[gan4 bu4] (稦场) اډانه;اډاوڼه;بست;چارچوب;چوکاټ;کادر;پېژند
16. 干酪
[gan1 lao4] (爱筎) ايدک;پنير;پوڅه;خيدک;کوينی;يکدګ;يېږدګ;يېږدک
17. 干预者
[gan1 yu4 zhe3] (爱箇) فضول;لاس وهونكى مداخله كوونكى
18. 干饭
[gan1 fan4] (爱逗) خشکه