Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄
年轻 年轻的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 年轻
[nian2 qing1] (淮) اوسنى;بانجو;بچى;بې تجربه;بې تجربې;پوړ;پېغلوټې;تازه;توته;چنګوټی;چيچيان;ځلمى;ځلمی;ځلميان;ځوان;ځوانان;خامکار;زرغون;زلمى;زلمی;زڼى;ژڼى;شين;شين رنک;صغير;غوره;ګونکر;کان More…
[nian2 qing1 de5] (淮) ځوانكى;کشر;هلك;وړوكى