Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
并不 并且 并列 并发 并存 并把 并条 并纱 并置 并联 并行 并集
并集
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 并集
[bing4 ji2] (ㄖ栋) (تخنيكي);اتحاد;اتحاديه;اتفاق;اجتماع;اجماع;اجمال;ازدواج;اشتراک;انجمن;بنډار;پتلېز;پرزه غونډ;پنډو;پنډونه;پنډېدنه;پنډېده;پيوستون;پيوند;ټولون;ټولېدنه;ټولېده;داتحاد نښان;دكار يګرو More…