Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
序曲
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 序曲
[xu4 qu3] (Ρ) اركسترا بى كمپوز چه داو پيرا تر شروع كيدو دمخه يې عملى كوى;افتتاح;انعقاد;چاوله;چوله;مقدمه;وړانديز;پېشونه;افشا;په سريزې پيلول;سريزه;كشف;مطرحكول