Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
底下 底线 底部
2. 底线
[di4 xian4] (┏絬) پام وراړول;تاكيد كول;دتورو او كملو لاندې كرښه راايستل;تاكيدكول;ټينګاركول
3. 底部
[di3 bu4] (┏场) کنه;(لكه دوابو);بمبوق;بنسټ;بېخ;بيخ;پاجي;پست;پسمنظر;په More…