Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
庙宇 庙寺
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 庙宇
[miao4 yu3] (紂) روڼګه;کنيسه;کنشت;( په عبرانيت كې );( داّرټ دپاره );( شقيقه );ټېك;ټېک;درمال;رڼکی;رڼوکى;رونګه;ستر;شقيقه;كليسا;لوېږنده;لويه ماڼۍ;معبد;ډډزنی;بودتون;وښکی;سجاده;قبله
[miao4 yu3 de5] (紂) دروحانيونو;روحاني;مذهبي
3. 庙寺
[miao4 si4] (紂) روڼګه;کنيسه;کنشت;( په عبرانيت كې );( داّرټ دپاره );( شقيقه );ټېك;ټېک;درمال;رڼکی;رڼوکى;رونګه;ستر;شقيقه;كليسا;لوېږنده;لويه ماڼۍ;معبد;ډډزنی;بودتون;وښکی;سجاده;قبله