Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
度数 度日 度蜜 度量
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 度数
[du4 shu4] (计) -5;(ګر);برى ليك;برى ليک;پساتي;په صفت كى درې درجې لكه ښه;پوړه;پېښمار;تړاک;تصديق;چيل;څپاڼ;حذاء;ځېړه;څيړه;دپلوم;درجه;دژوندانه پړاو په رياضى كى دغه;ديپلوم;ډګري;ډيپلوم;ډير More…
2. 度日
[du4 ri4] (ら) برابرول;پاييدل;توښه;خوراك او پوښاك برابرول;ژوند كول;ګذاره کول;ګوزاره كول;لاس چلېدل
3. 度蜜月
[du4 mi4 yue4] (籩る) چې ترواده وروسته يې ناوې له مېړه سره په يوه ځاى كې تيروي;دعسلو مياشت تېرول;عسل مياشت;(د);شهرالعسل;مياشت
4. 度量小
[du4 liang4 xiao3] (秖) تنګ نظره
5. 度量衡学
[du4 liang4 heng2 xue2] (秖颗厩) پيمايشي