Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
建交 建树 建筑 建设
建筑 建筑学 建筑工 建筑师 建筑的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jian4 zhu4 gong1 ren2] (縱) اباتوونکی;اوستاکر;اوستکار;بنا;جوړوونکی;خټبه;خټګر;خټمار;سمی;ګلکار;متصدي;ودانوونکی;ورانوونكى;راج;معمار;مخترع;سازنده