Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
开会 开创 开发 开司 开坯 开垦 开始 开幕 开心 开拍 开拓 开挖 开掘 开方 开明 开枪 开槽 开沟 开着 开胃 开船 开运 开释 开钻 开销 开锁 开阔 开除
开拓 开拓者
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 开拓
[kai1 tuo4] (秨┹) ويړېدل;ويړول;غړېدل;رڼول;غوړېدل
[kai1 tuo4 zhe3] (秨┹) پيونېر;پېش آهنګ;سرکښ;سرلاری;غټ کولمه;لارتيرول;لارښوونكى لومړنى ابادوونكى;لارماتول;لومړى كول;لومړى كيدل;مبتکر;مختلونی;مخکښ;منډماتوونكى;پېش اهنګ;پيلول;سرخېل;مخكښ;مخكې More…