Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
开会 开创 开发 开司 开坯 开垦 开始 开幕 开心 开拍 开拓 开挖 开掘 开方 开明 开枪 开槽 开沟 开着 开胃 开船 开运 开释 开钻 开销 开锁 开阔 开除
开船
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 开船
[kai1 chuan2] (秨差) اودنی;بادبان;بادوان;بورقه;بوغره;بېړۍ چلول;پرده;په بېړۍ كې تلل;پوړنى;پوڼڼی;ټکرى;چادري;چټۍ;چلول;څپتکی;حجاب;داوڼۍ;دبېړۍ سفر;ډانو;ډاوڼ;ډاونی;ډولۍ;مخپوټې;مکڼه