Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
开会 开创 开发 开司 开坯 开垦 开始 开幕 开心 开拍 开拓 开挖 开掘 开方 开明 开枪 开槽 开沟 开着 开胃 开船 开运 开释 开钻 开销 开锁 开阔 开除
开运河
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[kai1 yun4 he2] (秨笲猠) کانال;(پ);جر;داوبو لګولو واله;مجرا;ناله;نهر;واله;وله;يورګ چه دحيواناتو او يا نبا تاتو په جسم كې مايعات تېروى;يوه لويه واله په تېره چه بېړۍ پكښي چليږى;کنال;کاټياله;اراخ More…