Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弱化
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 弱化
[ruo4 hua4] (畓て) بسى سيكه كول;بى سيكه كيدل;پڅيدل;ترنځول;ترنځېدل;زهېدل;زهيرول;زهيرېدل;زیرېدل;زييرول;سستول;سستېدل;ضعيفېدل;غړندول;غړندېدل;كمزورى كول;كمزورى More…