Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄
弹道 弹道学 弹道导 弹道式 弹道的
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 弹道
[dan4 dao4] (紆笵) تګ ګرښه;خط السير;دار;دتوغول شووشيانوديون كرښه;ويشتن ليكه;ويشتنليکه;لينده
[dan4 dao4 xue2] (紆笵厩) (لكه ګولۍ;بالستيک;باليستيک;دتوغېدونكو شيانو علم;را كټ او نور);منجنيقيت
3. 弹道导弹
[dan4 dao4 dao3 dan4] (紆笵旧紆) ګولۍ;مرمۍ;مزایل;ويشتل كېدونكې;توغندى;صاروخي;راکتي;صاروخ;راکت
4. 弹道式导弹
[dan4 dao4 shi4 dao3 dan4] (紆笵Α旧紆) راکت
5. 弹道的
[dan4 dao4 de5] (紆笵) بالستيک;باليستيک