Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震
强夺
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 强夺
[qiang2 duo2] (眏管) اخاڼل;اشغالول;پام راګرځول;تاراجول;تالا کول;تښتول;خېټه پرې اچول;ښخوونکی;ضبط کول;ضبطول;قبضه کول;کلک نيول;لاس نجتول;لاس وراچول;متوجه کول;نيول;ګيرول;لنډګنډ;قبضول ◊ More…