Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震
强攻
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 强攻
[qiang2 gong1] (眏ю) جم;تروړه;جکړ;جمجکړه;جاکړ;(باران);(سيلۍ);اړدوړ;باچر;باد و باران;باغي کېدل;بريد;بغاوت کول;تالنده;تالنده او More…