Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震
强烈 强烈地 强烈的
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 强烈
[qiang2 lie4] (眏疨) تاثر;تندى;تيزى;حدت;رښکه;زرب;زرپ
[qiang2 lie4 de5] (眏疨) په پياوړيتوب په غښتلتوب;په زور
3. 强烈的
[qiang2 lie4 de5] (眏疨) (ګر);پياوړى كوونكى;تاكيدى;تشديدوونكى;ډيروونكى;متمركز;باجنجاله