Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
归一 归功 归咎 归因 归国 归属 归并 归心 归来 归类 归纳 归罪 归荣 归顺
归功于
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gui1 gong1 yu2] (耴) کرېدت;(لكه دحساب په نتيجه كې چه پر چا پيسې واوړې);آب;ابرو;آبرو;اعتبار;او ښتې پسې;باور;پت;په بانګ كې دبانكى درلودنه;په پوردمال وركول;پور;تشريف;تصويب;تصويبول;تنشا;دسرلوړ More…