Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
归一 归功 归咎 归因 归国 归属 归并 归心 归来 归类 归纳 归罪 归荣 归顺
归顺
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 归顺
[gui1 shun4] (耴抖) اطاعت;انقياد;بيعت;پستو;پوست غاړي;پېرځی;پېشانه;تابعداري;تابعيت;تسلمېدنه;تسليم;تسليم كيدنه;تسليمي;تفويض;تن ور کونه;دېپو;ډيپو;سپارنه;سلامي;سوانګلوي;غاړه اېښودنه;غاړه More…