Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
形变 形容 形式 形影 形态 形成 形而
形容 形容词 形容辞
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 形容
[xing2 rong2] (甧) بيانول;تشريح كول;روښانول;ښودل;شرحه کول;غټ غټ ټكى څرګندول;تشريحول;تصويرول;تعريفول;ترسيمول;تعبيرول;مجسمول;توصيف;منعکسول;ليکل
[xing2 rong2 ci2] (甧迭) ګريزي;قندسازي;ستاينوم;صفت;ښی;ځمکنی;جوتي;خوراکي;څلوربرغه;څپلاک;غږيز;فوځداري;څانګيز;بارکښ;بېلوروسي;څمغېلي څمغېلي;ټانکدار;فولادي;لعابي;فاميلي;څپاڼی;څلوربولى;قندي;شفاخانه More…
3. 形容词的
[xing2 rong2 ci2 de5] (甧迭) ګريزي;قندسازي;ستاينوم;صفت;ښی;ځمکنی;جوتي;خوراکي;څلوربرغه;څپلاک;غږيز;فوځداري;څانګيز;بارکښ;بېلوروسي;څمغېلي More…
4. 形容辞
[xing2 rong2 ci2] (甧勉) ګريزي;قندسازي;ستاينوم;صفت;ښی;ځمکنی;جوتي;خوراکي;څلوربرغه;څپلاک;غږيز;فوځداري;څانګيز;بارکښ;بېلوروسي;څمغېلي څمغېلي;ټانکدار;فولادي;لعابي;فاميلي;څپاڼی;څلوربولى;قندي;شفاخانه More…