Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
形变 形容 形式 形影 形态 形成 形而
形影不 形影相
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xing2 ying3 bu4 li2] (紇ぃ瞒) لايتجزا;لکه نوک او اورۍ;ملزوم;نه جداکېدونکی
[xing2 ying3 xiang1 diao4 de5] (紇) اوږه په اوږه;په ګډه;په ګڼه;په يوه وخت;ټولګه;ځبله;څبله;سره يوځاى;مليا;يو تر بله;يو ځاى;يو دبل سره;يوځای;بهم;مشترکاً;سره;;د يوه More…