Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
形变 形容 形式 形影 形态 形成 形而
形成外 形成河 形成的 形成网
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xing2 cheng2 wai4 pi2] (Θブ) استرور كول;پوښ ور كول;قشرور كول;مخ وركول
[xing2 cheng2 he2 dao4] (Θ猠笵) پياسه;اراخ;بغۍ;بيم;پتړ;پنګی;تر لاره تېرول;توتکه;تولۍ;جرۍ;جويه;چېنل;دراډيويى ارتباط مخصوصې ځپې;دروی;ژغنډه;سېټۍ;شپېلکه;فلوټ;کاټیاله;کانال;لاره پكښې More…
3. 形成的
[xing2 cheng2 de5] (Θ) ايجاد;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;تکييف;تکوين;تراش;پيدا;جوړېده
4. 形成网
[xing2 cheng2 wang3] (Θ呼) ګورت;اوزی;بازو;پدره دشوپرك يا ښاپيرك او هيليو د پښو پردى چې دګوتو تر منځه واقع وى;پده;په بنګه اويښتانو لړۍ;په نكاح كول;په نكاح كيدل;په نكاح ول په نكاح كيدل نكاح More…