Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
形变 形容 形式 形影 形态 形成 形而
形而上
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xing2 er2 shang4 xue2] (τ厩) مېتافزيک;دماوراء الطبيعه;ما فوق الطبيعه;مافوق الطبيعي;ماوراء الطبيعي;ميتافزيك;ميتافزيک